Bouwkundige keuring bij aan- of verkoop

Een bouwkundige keuring bij aan- of verkoop.
Met of zonder NHG kenmerk. (dus erkend door de NHG, Waarborgfonds en alle Financiële instellingen)

Wanneer u een woning gaat kopen, wilt u natuurlijk weten wat de conditie van de woning en de staat van onderhoud is. Volgens de wet (BW 7.17) is de verkoper verplicht (verborgen) gebreken te melden. Het is de (wettelijke) plicht van de koper zich ervan te overtuigen dat de woning geen gebreken heeft. Indien na de koop blijkt dat de gekochte woning bouwkundige gebreken vertoont is het juridisch nagenoeg onmogelijk de schade te verhalen op de verkoper.

Het komt echter nogal eens voor dat de verkoper onvoldoende kennis heeft van één of meerdere gebreken aan de woning. Onaangename verrassingen kunnen achteraf worden voorkomen door Davenne Bouwkundig Adviesburo (DBA) in te schakelen om de woning bouwkundig te laten keuren. Het doel van een aankoop – verkoop keuring is het opsporen van de zogenaamde “wezenlijke gebreken” en daarnaast een indicatie te geven over de algehele staat van de woning (bijvoorbeeld achterstallig onderhoud).

Het aanvragen van een bouwkundige keuring bij aan/verkoop kan op verschillende momenten:

  • Bij het in de verkoop brengen van de woning (verkoper).
  • Na bezichtiging van de woning voor onderhandeling over de prijs (koper) nadat een bod is uitgebracht (koper).
  • Nadat de koopovereenkomst is getekend.

Er dient door koper een ontbindende voorwaarde in het contract te zijn opgenomen betreffende de uitkomst van het bouwkundig onderzoek (Koper/verkoper).
Beter is het om vóór de koopovereenkomst de keuring te laten voeren!!

Er zijn wezenlijke gebreken geconstateerd. Globaal zijn er onderstaande mogelijkheden:

  • Verkoper herstelt de geconstateerde wezenlijke (verborgen) gebreken.
  • De koopsom wordt bijgesteld.
  • De kosten van de gebreken gaan een vooraf afgesproken bedrag te boven en de koop wordt ontbonden.

Wat mag u verwachten van een DBA keuringsrapport:
In het keuringsrapport worden de gebreken duidelijk omschreven en met foto’s gedocumenteerd. Door middel van een begroting wordt inzicht gegeven van de herstel- of vervangingskosten (de hierbij gehanteerde prijzen zijn landelijk gemiddeld en excl. BTW).
Wij vervaardigen ook een keuringsrapport volgens de NHG (Nationale Hypotheek Garantie). E.e.a. volgens de algemene voorwaarden 2012-3, 1.8.4 en 1.8.5.

Bouwkundige keuring aftrekbaar van de belasting? 

belastingenvelop

Ja, de kosten zijn aftrekbaar indien deze samenhangen met het afsluiten van de hypotheek vanwege een aankoop, verbetering of onderhoud. In sommige gevallen vragen hypotheekverstrekkers naast een taxatierapport (kosten aftrekbaar) om een bouwkundige keuring. Maar als koper of verkoper bent u ook vrij om zelf een Bouwkundige keuring te laten opstellen.

In het rapport van Davenne wordt er specifiek aandacht gegeven aan de kosten op korte termijn (0-1 jaar) en lange termijn (1-5 jaar). Dat maakt de houdbaarheid van het opvoeren van een bouwtechnisch onderzoek als aftrekpost een stuk groter.