Bouwtoezicht en Bouwmanagement

Bouwtoezicht en Bouwmanagement

Bouwmanagement heeft betrekking op de advisering en controle tijdens bouwprojecten. Of dit nu een nieuwbouw- verbouw- of renovatieproject is Davenne Bouwkundig Adviesburo (DBA) kan u in alle fases van het bouwproces (van initiatief tot nazorg) adviseren.

BDA zorgt voor een optimale samenwerking tussen u als opdrachtgever, de aannemer en eventueel andere partijen. Hierbij staan uw wensen voorop en wordt u ge├»nformeerd over de voortgang, financi├źn en kwaliteit.

Bouwtoezicht
Er wordt te weinig aandacht besteed aan de kwaliteitsbewaking en voortgangsrapportage van bouwwerkzaamheden. Het gevolg is dat bouwkosten (onnodig) toenemen en dat de beoogde kwaliteit achter blijft. BDA is er van overtuigd dat de kosten voor bouwtoezicht door de opdrachtgever worden terugverdiend, omdat fouten en onnodig meerwerk wordt voorkomen door bouwtoezicht. Door de inzet van een ervaren toezichthouder (opzichter) haalt u een bouwtechnisch specialist in huis die namens u de kwaliteitscontrole uitvoert en bewaakt of uw eisen en wensen optimaal worden gerealiseerd en nageleefd.

Overige taken van de Bouwtoezichthouder:

  • Het bijhouden van de projectadministratie.
  • Het controleren van werktekeningen.
  • Controleren van het bestek naar de uitvoering
  • Het signaleren van afwijkingen.
  • Meer- en minderwerk registratie.
  • Het voeren van besprekingen met de bij de bouw betrokken partijen.