Meetcertificaten NEN 2580

Oppervlakte en inhoudsbepaling gebouwen NEN 2580

Inzicht in kwantitatieve gegevens over oppervlakte en inhoud van uw onroerend goed bij aankoop/verkoop is van groot belang bij de waardebepaling.

De NEN 2580 is een Nederlandse Norm (NEN) die de termen, definities en bepalingsmethoden geeft voor de oppervlakte van terreinen met een bouwbestemming en voor de vloeroppervlakte en inhoud van gebouwen of delen van gebouwen. Davenne Bouwkundig Adviesburo (DBA) legt de meetgegevens vast in een meetcertificaat op basis van de NEN 2580.

Voordelen van een meetcertificaat: Klik hier voor een praktijkvoorbeeld Meetcertificaat en klik hier voor een bijbehorende plattegrond van de 1e verdieping.

  • Eenduidige richtlijn en definities voor een objectieve meting (NEN 2580).
  • Bepaling van de oppervlakte/inhoud van een gebouw. U weet wat u koopt of verkoopt.
  • Het meetcertificaat als basis voor uw huisvestingsplannen.
  • Basisinformatie voor het opzetten van een ontruimingsplan.

Wat kunt u van Davenne Bouwkundig Adviesburo verwachten?

DBA meet op locatie de ruimten van uw onroerend goed met behulp van digitale (geijkte) meetinstrumenten. De metingen worden verwerkt en opgenomen in een meetrapport inclusief meetstaat, certificaat en bijbehorende digitale tekeningen.

Er zijn drie mogelijkheden (en prijsklasses) tot het komen van een meetcertificaat:

  1. Het betreft een nieuw object. Het is duidelijk wat de indeling is en er zijn tekeningen (digitaal) beschikbaar. Het meetcertificaat wordt vanaf tekening gemaakt.
  2. Er bestaat onduidelijkheid over de juistheid van de tekeningen of de indeling van het object. Er wordt een controlemeting uitgevoerd in het werk op basis van de beschikbare tekeningen.
  3. Er zijn geen tekeningen of er is grote twijfel over de indeling van het object. In dit geval wordt het gehele object opnieuw ingemeten.

DBA vervaardigt een Meetstaat conform de NEN 2580 in AutoCAD op basis van aangeleverde tekeningen of op basis van een (controle) meting op locatie. In de meetstaat worden de BVO en VVO van een object vastgelegd.