Bemiddeling in Onroerend goed / Technische Due Diligence

Technische Due Diligence (Bemiddeling Onroerend goed)

Bij de koop van een vastgoed object is het belangrijk de kwaliteit van het gebouw (of gebouwen) te onderzoeken. Een ander woord voor dit onderzoek is een Due Diligence onderzoek. DBA adviseert en bemiddeld bij aan- of verkoop van onroerend goed.

Als koper heeft u een onderzoeksplicht en als verkoper een meldingsplicht (zie Burgerlijk Wetboek, boek 7:17)

Bij een Due Diligence onderzoek gaat het om het vaststellen van:

 • De fysieke staat waarin een gebouw verkeert (bouwkundig, constructief en installatie technisch) Met andere woorden: het in kaart brengen van het achterstallig onderhoud van het eigenaardeel
 • De prestaties van de technische installaties,
 • De functionaliteit, indeelbaarheid en flexibiliteit,
 • Een toets of de panden voldoen aan de wettelijke eisen zoals (brand)veiligheid,
 • Indien nodig een milieukundig bodemonderzoek i.v.m. vervuilde grond.

Davenne Bouwkundig Adviesburo (DBA) rapporteert op basis van een inspectie/onderzoek op locatie. Een interview met beheerder en een visuele inspectie van de bouwdelen. De inspectie betreft die bouwdelen welke conform de VCA-eisen voor een bouwkundig inspecteur toegankelijk zijn. DBA werkt met professionele Leica laser meetapparatuur voor het doen van metingen.

De rapportage bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Dossieronderzoek (o.a. bestektekeningen, rioleringstekeningen en vergunningen).
  • Vastlegging van de geconstateerde gegevens (o.a. vaststellen B.V.0   en de aanwezigheid van asbest of bodemverontreinigingen).
  • Conclusies en aanbevelingen.

DBA kan afhankelijk van de omvang van het gebouw en de beschikbare gegevens  op uw verzoek een maatwerk rapportage leveren die wordt samengesteld op basis van uw eisen. Tevens kunnen wij u adviseren in de verkoop van uw Onroerend goed door als bemiddelaar op te treden tussen potentiĆ«le kopers en u als eigenaar (verkoper)