Onderhoudsadvies en MJOP

MJOP (met of zonder NEN 2767)

Davenne Bouwkundig Adviesburo (DBA) maakt op basis van uw programma van eisen een Meerjaren Onderhoudsplan. DBA stelt in overleg met u de uitgangspunten vast voor het geautomatiseerd onderhoudssysteem van onroerend goed.

Het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) wordt opgesteld op traditionele basis of conform de NEN 2767 (conditiemeting) en voldoet aan de volgende functionaliteiten:

 • Inzicht in de te verwachten onderhoudskosten.
 • Preventief uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

Een MJOP is de basis bij adequaat onderhoud van uw gebouwen en genereert onderstaande voordelen:

 • Een gestructureerde aanpak van het beheer en onderhoud.
 • Geen ad-hoc onderhoud meer maar efficiënte uitvoering.
 • Geen hoge kosten door gevolgschade bij geen of te laat onderhoud.
 • Geen onverwachte verstoringen van het bedrijfsproces.
 • Effectief en efficiënt aanwenden van onderhoudsbudgetten.

DBA levert u een Meerjaren Onderhoudsplan op basis van de volgende activiteiten:

 • Opname en inspectie door gekwalificeerde en ervaren onderhoudsinspecteurs waarborgt de kwaliteit van de basisgegevens.
 • Rapportage over de status van uw onroerend goed.
 • Begroting en het MJOP zijn adequate hulpmiddelen voor zowel het financiële en technische beheer van uw installaties en gebouwen.
 • Actualisering van prijzen en normen.
 • Advies bij het voorbereiden van plannen en begeleiding van de uitvoering.

Klik hier om naar de pagina Conditiemeting NEN2767 te gaan.