Conditiemeting NEN 2767

Conditiemeting NEN 2767

Onderhoudskosten vormen een belangrijk onderdeel bij de exploitatie van onroerend goed. Om deze conditiebepaling objectief en onafhankelijk te kunnen uitvoeren is een genormeerde werkwijze opgesteld, die is vastgelegd in de norm NEN 2767.

Aan de hand van deze norm ontstaat bij een onderhoudsinspectie een compleet overzicht van alle aspecten die bij het onderhoudsbeheer een rol spelen. Hiermee wordt het mogelijk het gebouw(en) goed en efficiënt te beheren, de gebouw- en installatiekwaliteit te waarborgen, onderhoudsdoelstellingen te toetsen en financiële risico’s tot een minimum te beperken.

Bij de conditiemeting volgens NEN 2767 worden vier vakgebieden onderscheiden, te weten voorzieningen van bouwkundige, elektrotechnische, werktuigbouwkundige of transporttechnische aard, zoals liftinstallaties.

Belangrijkste voordelen van conditiemetingen volgens de norm NEN 2767:

  • Eenduidige kwalificatie van de technische staat van de geïnspecteerde onderdelen.
  • Vergelijking van kwaliteit tussen individuele gebouwen.
  • Inzicht in onderhoudskosten en operationele risico’s.
  • Tijdige en effectieve inzet van financiële middelen.

De conditiemeting is een onderdeel van het MJOP. Klik hier om naar de pagina Onderhoudsadvies en Meerjaren Onderhoudsplan te gaan.